Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling

Kursen fokuserar på viktigare ekonomiska och sociala frågor i Latinamerika under 1990-talet. De neo-liberala paradigmen analyseras i relation till globalisering, fattigdom, urbanisering, ojämlikhet och förändringar i försörjningsstrukturen. Nya utmaningar och idéer i fråga om kontinentens möjligheter och utmaningar diskuteras.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Ráquira, Colombia Fuente: https://unsplash.com/photos/KBU5gcmK3Dk
Photo: Michael Barón on Unsplash