Go to this page on our english site

Förskollärarprogrammet

 • 210 hp

Vill du utmana barns tänkande och få möjlighet att utöva ett av samhällets viktigaste yrken? Bli förskollärare! Detta ger dig en mycket eftertraktad akademisk yrkesexamen på dagens arbetsmarknad där efterfrågan på förskollärare är stor.

Som förskollärare arbetar du med barn mellan 1-6 år och leder, utvecklar och organiserar verksamheten på en förskola. Genom att läsa Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet får du en utbildning som är baserad på senaste forskningen inom förskoledidaktik och med koppling till förskolans verksamhet på fältet.

Du får lära dig om barns utveckling, lek och lärande och ta del av olika teoretiska perspektiv inom förskoledidaktik.

Utbildningen fokuserar på ett djupare pedagogiskt innehåll i ämnesområden såsom matematik, naturvetenskap, teknik och språk vilket också är av vikt i förskolans läroplan.

Du får även lära dig om förskolans plats i samhället och dess historiska bakgrund. I undervisningen sammanförs ämneskunskaper och teori med praktiska moment och estetiska uttryckssätt. Utforskande och experimenterande sätts i förgrunden.

Du får också lära dig att iordningställa intressanta miljöer för barn samt hur du planerar, genomför och utvärderar barns lärande, lek och omsorg i förskolan. Du får praktiska och teoretiska verktyg för att synliggöra och följa ditt eget och barnens lärande, exempelvis genom pedagogisk dokumentation, liksom för att bedöma och utveckla lärprocesser.

Delar av utbildningen sker på en förskola (VFU)

En del av din utbildning är så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och innebär att du deltar i en förskolas verksamhet med stöd av en erfaren handledare. Under VFU:n får du möjlighet att i praktiken använda de du lärt dig genom dina teoretiska studier samt öva förmågor som är viktiga i rollen som förskollärare. Du kommer ha totalt 30 hp VFU, som är fördelat i flera kortare kurser under utbildningens gång.

Välj att läsa en termin på engelska

För dig som vill ha en mer internationell inriktning på dina studier finns möjlighet att under den tredje terminen läsa två av terminens kurser på engelska ihop med internationella studenter.

Läs mer om den engelska terminen inom förskollärarprogrammet.

Studera utomlands

Du har också möjlighet att studera utomlands inom programmet. Du kan till exempel göra VFU utomlands eller göra datainsamling för examensarbetet i ett annat land. Du kan också göra praktik via Erasmusstipendiet under en sommar.

Läs mer om hur du kan studera utomlands

 • Programöversikt

  Programmet ges på heltid under 3,5 år (7 terminer).

  I programmet ingår kurser inom tre områden:

  Utbildningen leder till en förskollärarexamen som omfattar 210 högskolepoäng.

  Hitta information om alla kurser i din studiegång

  I din studiegång ser du vilka kurser du läser under varje termin. Här hittar du även direktlänk till respektive kurssida.

  Studiegång inom Förskollärarprogrammet

  Självständigt arbete

  I det självständiga arbetet, 15 hp, som genomförs i slutet av utbildningen, får du möjlighet att fördjupa dig i en frågeställning som intresserar dig extra mycket och samtidigt lär dig i ett vetenskapligt förhållningssätt.

 • Mer information

  Vad händer efter anmälan?

  Efter att du gjort din anmälan kommer du att få ett antagningsbesked via ”Mina sidor” på www.antagning.se.

  Du får ditt antagningsbesked med svarskrav i mitten av juli inför höstterminen och i mitten av december inför vårterminen.

  Om du blir reserv kommer kursadministratören för programmet kalla reserver i turordning om det blir lediga platser. Håll dig därför gärna anträffbar via mejl och telefon.

  Läs mer om vad som gäller vid reservantagning vid Stockholms universitet.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga till förskollärare - egentligen?

  Stefan förskollärarstudent

  Hej! Jag heter Stefan och läser femte terminen på Förskollärarprogrammet. Om du har några frågor om utbildningen eller universitetet så är det bara att ställa dem så ska jag svara så gott jag kan!

  Se Stefans film och ställ frågor direkt på webben

 • Arbetsmarknad och karriär

  Efter examen kan du börja arbeta som förskollärare. Som förskollärare har du mycket goda chanser att få jobb i stora delar av landet både på ett och fem års sikt enligt Arbetsförmedlingens prognoser - Yrkeskompassen

  Karriärvägar efter förskollärarexamen

  Efter en tid i arbetet som förskollärare kanske du känner att du vill utvecklas i din roll. Då är möjliga steg vidare, direkt eller efter kortare kurser, att bli handledare för studenter som gör VFU på förskolan, arbetslagsledare, förste förskollärare, lekterapeut eller förskollärare i klusterförskolor.

  Karriärvägar som kräver ytterligare högskolestudier

  Om du vill byta till en tjänst med ledningsansvar eller specialisera dig men ändå bygga vidare på din förskollärarexamen och din erfarenhet i yrket kan du, efter påbyggnadsstudier på högskola, bli rektor eller biträdande rektor på förskola, speciallärare eller specialpedagog.

  Vill du jobba som handläggare eller utredare inom kommun eller statlig verksamhet med frågor som rör förskola, skola eller barn- och unga kan du välja att studera ett masterprogram exempelvis Masterprogram i förskoledidaktik eller Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap.

  Forska om förskolan eller barn- och unga

  Efter avslutad masterexamen är du behörig att söka till forskarutbildning i förskoledidaktik eller barn- och ungdomsvetenskap. Som forskare har du möjlighet att fördjupa dig och undersöka frågor som just du är särskilt intresserad av. 

 • Kontakt

  Programansvarig

  Om du har frågor om innehållet i förskollärarprogrammet kontakta programansvarig lärare Bodil Halvars.

  Kursadministratörer

  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärarplattformarna Athena kontakta kursadministratören för din termin.

  Termin 1 & 4: Brian Davies

  Termin 2 & 3: Maria Lund

  Termin 5: Felicia Flodin

  Termin 6: David Lundberg

  Termin 7: Mikey Cortes Chavez

  Studie- och karriärvägledning

  För vägledande frågor om till exempel karriär efter studierna eller om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta vår studie- och karriärvägledare.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen