Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskollärarprogrammet

  • 210 hp

Vill du utmana barns tänkande och få möjlighet att utöva ett av samhällets viktigaste yrken? Bli förskollärare! Detta ger dig en mycket eftertraktad akademisk yrkesexamen på dagens arbetsmarknad där efterfrågan på förskollärare är stor.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kvinnlig förskollärare tillsammans med barn som pysslar med blomformer vid ett bord
Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco

Som förskollärare arbetar du med barn mellan 1-6 år och leder, utvecklar och organiserar verksamheten på en förskola. Genom att läsa Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet får du en utbildning som är baserad på senaste forskningen inom förskoledidaktik och med koppling till förskolans verksamhet på fältet.

Du får lära dig om barns utveckling, lek och lärande och ta del av olika teoretiska perspektiv inom förskoledidaktik.

Utbildningen fokuserar på ett djupare pedagogiskt innehåll i ämnesområden såsom matematik, naturvetenskap, teknik och språk vilket också är av vikt i förskolans läroplan.

Du får även lära dig om förskolans plats i samhället och dess historiska bakgrund. I undervisningen sammanförs ämneskunskaper och teori med praktiska moment och estetiska uttryckssätt. Utforskande och experimenterande sätts i förgrunden.

Du får också lära dig att iordningställa intressanta miljöer för barn samt hur du planerar, genomför och utvärderar barns lärande, lek och omsorg i förskolan. Du får praktiska och teoretiska verktyg för att synliggöra och följa ditt eget och barnens lärande, exempelvis genom pedagogisk dokumentation, liksom för att bedöma och utveckla lärprocesser.

Delar av utbildningen sker på en förskola (VFU)

En del av din utbildning är så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och innebär att du deltar i en förskolas verksamhet med stöd av en erfaren handledare. Under VFU:n får du möjlighet att i praktiken använda de du lärt dig genom dina teoretiska studier samt öva förmågor som är viktiga i rollen som förskollärare. Du kommer ha totalt 30 hp VFU, som är fördelat i flera kortare kurser under utbildningens gång.

Välj att läsa en termin på engelska

För dig som vill ha en mer internationell inriktning på dina studier finns möjlighet att under den tredje terminen läsa två av terminens kurser på engelska ihop med internationella studenter.

Internationellt nätverkande och nya perspektiv

Genom att läsa tillsammas med internationella studenter får du nya perspektiv på ditt kommande yrke och får nätverka med studenter från andra länder. Tidigare har studenter från Europa, Asien och USA deltagit i kurserna. Du får också möjlighet att utveckla din engelska inom ämnet vilket är en bra förberedelse för dig som vill göra något moment i din utbildning utomlands t.ex.  VFU utomlands eller datainsamling för ditt examensarbete. Att ha läst en del av din utbildning på engelska är också en merit för ditt kommande yrkesliv inte minst om du vill arbeta utomlands t.ex. på svenska förskolan utomlands eller på en förskola med internationell eller flerspråkig profil.

Läs mer om de engelska kurserna

Early Childhood Education Focusing on Science and Education for Sustainability som motsvarar programkursen Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling 12 hp

Early Childhood Education Focusing on Mathematics and Technology som motsvarar programkursen Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, 12 hp

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, 6 hp, som även ges under termin tre, läser du på svenska enligt ordinarie kursplan.

Ansökan

Information om ansökan och ansökningsdatum för detta kommer att presenteras under termin två i samband med undervisning samt via information på lärplattformen Athena.

Urval och behörighet

Om det blir fler sökande än platser kommer urval att göras baserat på snittbetyg. Mer information om detta får du inför ansökan till kursen.

Det är samma behörighetskrav för de engelska kurserna som för programkurserna på den svenskspråkiga terminen. Förkunskapskraven hittar du på respektive kurssida och i kursplanen.

Kontakt

Om du har frågor kring kurserna och terminen vänligen kontakta:
Malin Håkansson, internationell koordinator och kursadministratör för kurserna på den engelska terminen.