Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Behovet av lärare som kan undervisa på både teckenspråk och svenska i flera skolämnen är stort. Hösten 2021 startade därför Stockholms universitet en grundlärarprofil mot teckenspråkig tvåspråkig undervisning, för arbete i förskoleklass och årskurs 1-3. Det var ett unikt antagningstillfälle.

Flicka kommunicerar med teckenspråk
Foto: Mostphotos

På grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta skolans yngsta elever. De är nyfikna på sin omvärld och fulla av lust att veta mer.

Grundläggande i utbildningen är en helhetssyn på barns lärande, där olika ämnen integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. Du läser svenska, matematik, engelska, naturvetenskap och teknik samt samhällsorienterande ämnen. Profilstudenter läser tillsammans med andra lärarstudenter på inriktningen mot förskoleklass och årskurs 1-3, men har extra obligatoriska seminarier och föreläsningar med fokus på teckenspråkig tvåspråkig undervisning.

Inom det som kallas den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) lär du dig om ledarskap, sociala relationer, gruppers utveckling och konflikthantering.
Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

När du gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola så knyts teori och praktik samman för dig. Du som går profilen teckenspråkig tvåspråkig undervisning gör din VFU på de regionala specialskolorna eller på Kannebäcksskolan i Göteborg.
Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

 • Programöversikt

  Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning omfattar 240 högskolepoäng, vilket innebär att du studerar på heltid i fyra år.

  Programöversikt grundlärare förskoleklass-årskurs 1-3 (diagram)
  * Termin 6 väljer du om du vill fördjupa dig i naturvetenskap och teknik eller samhällsorienterande ämnen.

  Nedan ser du vilka kurser du läser varje termin. På den länkade kurssidan finns schema, kurslitteratur och kursupplägg.

  Den här studiegången startade höstterminen 2021 och länkar till kurssidorna läggs upp efter hand som de nya kurserna blir klara.

  År 1

  Termin 1

  Du läser din första ämneskurs i svenska och den första delen UVK:

  Svenska I (US131G) 15 hp 
  Skolan i samhället (UCG39K) 15 hp 

  Termin 2

  Du läser dina första ämneskurser i matematik och engelska, samt gör din första VFU:

  Matematik I (UMT220) 7,5 hp 
  Engelska i klassrummet (USEN1T) 7,5 hp 
  Engelsk språkteori och språkfärdighet (ENGE2P) 7,5 hp 
  Verksamhetsförlagd utbildning I (USVF1T) 7,5 hp 

  År 2

  Termin 3

  Du läser din första ämneskurs i naturvetenskap och teknik, samt din andra ämneskurs i matematik:

  Naturvetenskap och teknik I (UMT311) 15 hp 
  Matematik II (UMT204) 15 hp 

  Termin 4

  Du läser din första ämneskurs i samhällsorienterande ämnen och din andra ämneskurs i svenska, samt börjar med den andra delen UVK:

  Samhällsorienterande ämnen, 15 hp 
  Svenska II, 7.5 hp 
  Eleven i skolan, 7.5 hp av 22.5 hp 

  År 3

  Termin 5

  Du fortsätter med den andra delen UVK, gör din andra VFU, samt läser din tredje ämneskurs i matematik:

  Eleven i skolan, 15 hp av 22.5 hp 
  Verksamhetsförlagd utbildning II, 7.5 hp 
  Matematik III, 7.5 hp 

  Termin 6

  Du skriver ditt första självständiga arbete, samt läser din andra ämneskurs i naturvetenskap och teknik eller samhällsorienterande ämnen:

  Självständigt arbete I, 15 hp 
  Naturvetenskap och teknik II eller Samhällsorienterande ämnen, 15 hp 

  År 4

  Termin 7

  Du läser din tredje ämneskurs i svenska och den tredje delen UVK:

  Svenska III, 7.5 hp 
  Undervisning och utveckling, 22.5 hp 

  Termin 8

  Du gör din tredje VFU, samt skriver ett självständigt arbete på avancerad nivå:

  Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp 
  Självständigt arbete II, 15 hp 

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  I UR Teckenspråks program Djupdyk svarar läraren Camilla Lindahl på frågor i ämnet "Allt om läraryrket":

   
 • Arbetsmarknad och karriär

  När du har fått din lärarlegitimation är du behörig att undervisa i förskoleklass och årskurs 1-3 i den ordinarie grundskolan samt i förskoleklass och årskurs 1-4 i den regionala specialskolan för elever som är döva eller har hörselnedsättning:
  Läs om hur det är att arbeta inom specialskolan

  Stockholm växer ständigt och behöver alltid fler lärare:
  Hitta lärarjobb i Stockholms stad

  Att arbeta vid en utlandsskola är en möjlighet till såväl professionell som personlig utveckling:
  Hitta svenska skolor utomlands

  När du har arbetat i några år kanske du känner att du vill utveckla dig i din yrkesroll:
  På Pedagog Stockholm får du vägledning

 • Kontakt

  Flera institutioner samarbetar kring din utbildning till grundlärare, men Institutionen för ämnesdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden. Det innebär att:

  • Vi har det övergripande ansvaret för programmet och din studiegång.
  • Vi planerar och samordnar dina studier tillsammans med de andra ämnesinstitutionerna.
  • Vi ansvarar för kurserna i ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

  Projektledare - lärarutbildning profil flerspråkighet
  Camilla Lindahl, camilla.lindahl@specped.su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se 

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se