Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Är du teckenspråkig? Vill du arbeta med de yngsta döva och hörselskadade eleverna? Vara en förebild och inspirera dem till fortsatt lärande? Då ska du anmäla dig till Stockholms universitets nya profil inom grundlärarprogrammet.

Behovet av lärare som kan undervisa på både teckenspråk och svenska i flera skolämnen är stort. Hösten 2021 startar därför Stockholms universitet en ny grundlärarprofil mot teckenspråkig tvåspråkig undervisning, för arbete i förskoleklass och årskurs 1-3. Utbildningen ger dig kunskap och kompetens att undervisa och möta döva och hörselskadade elever i åldrarna 6-9 år. För att bli antagen måste du uppfylla behörighetskraven till grundlärarprogrammet och ha verifierade goda färdigheter i svenskt teckenspråk.
Läs vår nyhetsartikel om den nya utbildningen

Grundläggande i utbildningen är en helhetssyn på barns lärande, där olika ämnen integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. Du läser svenska, matematik, engelska, naturvetenskap och teknik samt samhällsorienterande ämnen. Profilstudenter läser tillsammans med andra lärarstudenter på inriktningen mot förskoleklass och årskurs 1-3, men har extra obligatoriska seminarier och föreläsningar med fokus på teckenspråkig tvåspråkig undervisning.

Inom det som kallas den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) lär du dig om ledarskap, sociala relationer, gruppers utveckling och konflikthantering.
Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

När du gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola så knyts teori och praktik samman för dig. Du som går profilen teckenspråkig tvåspråkig undervisning gör din VFU på de regionala specialskolorna eller på Kannebäcksskolan i Göteborg.
Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Hur är det att vara lärare?

I UR Teckenspråks program Djupdyk svarar läraren Camilla Lindahl på frågor i ämnet "Allt om läraryrket":

 
 • Programöversikt

  Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning omfattar 240 högskolepoäng, vilket innebär att du studerar på heltid i fyra år.

  Programöversikt grundlärare förskoleklass-årskurs 1-3 (diagram)
  * Termin 6 väljer du om du vill fördjupa dig i naturvetenskap och teknik eller samhällsorienterande ämnen.

  Nedan ser du vilka kurser du läser varje termin.

  År 1

  Termin 1

  Du läser din första ämneskurs i svenska och den första delen UVK:
  - Svenska I, 15 hp
  - Skolan i samhället, 15 hp

  Termin 2

  Du läser dina första ämneskurser i matematik och engelska, samt gör din första VFU:
  - Matematik I, 7.5 hp
  - Engelska i klassrummet, 7.5 hp
  - Engelsk språkteori och språkfärdighet, 7.5 hp
  - Verksamhetsförlagd utbildning I, 7.5 hp

  År 2

  Termin 3

  Du läser din första ämneskurs i naturvetenskap och teknik, samt din andra ämneskurs i matematik:
  - Naturvetenskap och teknik I, 15 hp
  - Matematik II, 15 hp

  Termin 4

  Du läser din första ämneskurs i samhällsorienterande ämnen och din andra ämneskurs i svenska, samt börjar med den andra delen UVK:
  - Samhällsorienterande ämnen, 15 hp
  - Svenska II, 7.5 hp
  - Eleven i skolan, 7.5 hp av 22.5 hp

  År 3

  Termin 5

  Du fortsätter med den andra delen UVK, gör din andra VFU, samt läser din tredje ämneskurs i matematik:
  - Eleven i skolan, 15 hp av 22.5 hp
  - Verksamhetsförlagd utbildning II, 7.5 hp
  - Matematik III, 7.5 hp

  Termin 6

  Du skriver ditt första självständiga arbete, samt läser din andra ämneskurs i naturvetenskap och teknik eller samhällsorienterande ämnen:
  - Självständigt arbete I, 15 hp
  - Naturvetenskap och teknik II eller Samhällsorienterande ämnen, 15 hp

  År 4

  Termin 7

  Du läser din tredje ämneskurs i svenska och den tredje delen UVK:
  - Svenska III, 7.5 hp
  - Undervisning och utveckling, 22.5 hp

  Termin 8

  Du gör din tredje VFU, samt skriver ett självständigt arbete på avancerad nivå:
  - Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp
  - Självständigt arbete II, 15 hp

 • Så ansöker du

  Du anmäler dig till programmet på antagning.se. Anmälan är öppen 15 mars - 15 april.

  Observera

  För att bli antagen till profilutbildningen måste du både:

  1. uppfylla behörighetskraven till lärarutbildningen, och
  2. ha verifierade goda färdigheter i svenskt teckenspråk.

  Om du inte har gymnasiebetyg i svenskt teckenspråk kan du ansöka om prövning av reell kompetens, vilket innebär att du får komma till universitetet på intervju och visa din teckenspråksfärdighet.

  Så här ansöker du om reell kompetens

 • Arbetsmarknad och karriär

  När du har fått din lärarlegitimation är du behörig att undervisa i förskoleklass och årskurs 1-3 i den ordinarie grundskolan samt i förskoleklass och årskurs 1-4 i den regionala specialskolan för elever som är döva eller har hörselnedsättning:

  Läs om hur det är att arbeta inom specialskolan

  Stockholm växer ständigt och behöver alltid fler lärare:

  Hitta lärarjobb i Stockholms stad

  Att arbeta vid en utlandsskola är en möjlighet till såväl professionell som personlig utveckling:

  Hitta svenska skolor utomlands

  När du har arbetat i några år kanske du känner att du vill utveckla dig i din yrkesroll:

  På Pedagog Stockholm får du vägledning

 • Kontakt

  Flera institutioner samarbetar kring din utbildning till grundlärare, men Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden. Det innebär att:

  • Vi har det övergripande ansvaret för programmet och din utbildningsgång.
  • Vi planerar och samordnar dina studier tillsammans med de andra ämnesinstitutionerna.
  • Vi ansvarar för kurserna i ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
  Programansvarig - grundlärarprogrammet F-3
  Projektledare - lärarutbildning profil flerspråkighet
  Utbildningsadministration - grundlärare F-3 (samt ULV/VAL)
  Studievägledning - grundlärare F-3, fristående kurser GN/AN
  VFU-studierektor