Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Vill du utmana barns tänkande? Vill du ha ett av samhällets viktigaste yrken? Då ska du bli grundlärare i årskurs 4-6.

Mellanstadieelever på skolgården
Foto: Mostphotos

På grundlärarprogrammets inriktning mot årskurs 4-6 får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever mellan 9-12 år.

Du får goda kunskaper inom ämnen där läsande och skrivande samt elevers lärande i matematik står i centrum. Teorier om lärande genomsyrar utbildningen bland annat genom estetiska uttryckssätt, utforskande och experimenterande.

Inom det som kallas den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) lär du dig om ledarskap, sociala relationer, gruppers utveckling och konflikthantering.
Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan

När du gör din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en skola så knyts teori och praktik samman för dig.
Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning