Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 leder till examen på avancerad nivå som uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om

240 hp enligt nedan.


30 hp matematik

30 hp svenska

15 hp engelska

15 hp naturvetenskap och teknik

15 hp samhällsorienterande ämnen

15 hp i valbart fördjupningsområde

(naturvetenskap och teknik eller samhällsorienterande ämnen)

60 hp utbildningsvetenskaplig kärna

30 hp verksamhetsförlagd utbildning

30 hp självständigt arbete (två arbeten om 15 hp vardera)


Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är förlagd till relevant skolform och syftar till att studenten ska få erfarenhet av att planera och leda pedagogisk verksamhet samt erfarenhet och kunskaper om övriga aspekter av yrkesverksamheten.


För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort två självständiga yrkesrelevanta arbeten (examensarbeten) om vardera 15 hp i ett av de ämnen som studeras inom programmet.


För mer detaljer kring utbildningsgången se utbildningens webbsida: www.isd.su.se/grundlarare.


Om du har frågor är du välkommen att kontakta Institutionen för språkdidaktik: studievagledare@isd.su.se eller programansvarig marlene.ohberg@isd.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen