Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik

 • 180 hp

Som lärare i fritidshem och musik arbetar du med elever mellan 6 – 12 år och uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och stimulerar till lärande och barns musikaliska utveckling. En viktig del är att kunna fånga upp och utgå från elevernas egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen.

Under den treåriga utbildningen utvecklar du ett yrkeskunnande och lär dig skapa pedagogiska miljöer som möjliggör lek och lärande. Du introduceras i estetiska lärprocesser som musik, bild, dans och drama. Du lär dig även arbeta med multimodala arbetsprocesser som till exempel kan innebära att lära matematik och svenska utomhus eller att använda digitala verktyg i undervisningen.

Du får också fördjupade kunskaper i konflikthantering, ledarskap och hur man arbetar med elevers sociala utveckling. Det innebär bland annat att jobba med gruppaktiviteter och demokratiprojekt. Dessutom lär du dig att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på fritidshem i förhållande till styrdokument.

Ingång Musik

Genom att välja ingång musik kommer du även att kunna arbeta som lärare i ämnet i skolan, från förskoleklass till årskurs 6.

Under utbildningen läser du 30 hp musik med didaktisk inriktning, uppdelat på två delkurser. Efter den sista ämneskursen har du en period av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i ämnet musik, 7,5 hp. Då får du följa en musiklärare på din VFU-skola och själv prova på att planera och genomföra undervisning.

Som lärare ska du kunna bedöma och sätta betyg i årskurs 6. Inom ämnet musik innebär det, utöver läs- och skrivuppgifter, mycket praktiskt arbete som till exempel färdighetsträning, personlig utveckling samt arbete och reflektion i grupp.

Ämneskurserna i musik behandlar:

 • barns musikaliska utveckling och åldersrelevant repertoar
 • musikteori och musikskapande
 • musikanalys och musikaliskt uttryck
 • olika former av musicerande som sång, spel och rörelse
 • musikaliskt ledarskap och projektledning
 • musikdidaktiskt arbete, planering och bedömning

Som undervisande musiklärare behöver du kunna förebilda sång och leda barnen från instrument som gitarr och piano. För att du ska kunna ta till dig musikkursernas innehåll på bästa sätt bör du därför ha god erfarenhet av att sjunga och spela instrument.

 • Programöversikt

  Programmet omfattar totalt 180 högskolepoäng och pågår under sex terminer (3 år).

  Förutom din inriktning musik, 30 hp, läser du kurser inom:

  Under den sista terminen genomför du ett självständigt arbete, vars syfte är att ge dig goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt.

  Utbildningen leder till en Grundlärarexamen om 180 hp.

 • Mer information

  Hitta information om alla kurser i studiegången

  I studiegången ser du vilka kurser du läser under varje termin. Här hittar du även direktlänk till respektive kurssida, med specifik information om varje kurs.
  Studiegång inom Grundlärarprogrammet inriktning arbete i fritidshem

  Studera utomlands

  Många studenter väljer att förlägga en del av sin utbildning utomlands. Det är oftast en spännande och lärorik upplevelse som ger många minnen för livet. Andra fördelar är också förbättrade språkkunskaper och internationella meriter som kan användas i ditt framtida arbetsliv. Grundlärarstudenter kan exempelvis göra praktik via Erasmusstipendiet under en sommar eller göra datainsamling för examensarbetet.
  Läs mer om hur du kan studera utomlands inom grundlärarprogrammet -fritidshem

  Vad händer efter anmälan

  Efter att du gjort din anmälan kommer du att få ett antagningsbesked via ”Mina sidor” på www.antagning.se.

  Du får ditt antagningsbesked med svarskrav i mitten av juli inför höstterminen och i mitten av december inför vårterminen.

  Om du blir reserv kommer kursadministratören för programmet kalla reserver i turordning om det blir lediga platser. Håll dig därför gärna anträffbar via mejl och telefon.

  Läs mer om vad som gäller vid reservantagning vid Stockholms universitet.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga vid Stockholms universitet - egentligen?

  Hör och se studenten Matilda berätta mer om hur det är att vara student på Grundlärarprogrammet inriktning arbete i fritidshem, ingång musik.

  Se filmen med Matilda på YouTube

  Möt våra lärare

  Hur ger man utrymme för lek på fritidshem? Hur kan man tänka om lek vid förändringar? Eva Kane, lektor men också lärare och studierektor på Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, berättar.

  Se filmen där Eva berättar om sin forskning

   

 • Arbetsmarknad och karriär

  Karriärvägar efter grundlärarexamen intiktning fritidshem

  Efter examen kan du börja arbeta som grundlärare i fritidshem och lärare inom ämnet musik.

  Som grundlärare i fritidshem har du mycket goda chanser att få jobb i stora delar av landet både på ett och fem års sikt enligt Arbetsförmedlningens prognoser - Yrkeskompassen.

  Efter en tid i arbetet kanske du känner att du vill utvecklas i din roll. Ett nästa steg för dig kan då vara att till exempel bli handledare för studenter som gör VFU på fritidshem, bli arbetslagsledare, förstelärare, utvecklingsledare eller lekterapeut.

  Karriärvägar som kräver ytterligare högskolestudier

  Om du vill byta till en tjänst med ledningsansvar eller specialisera dig, men ändå bygga vidare på din lärarexamen och din erfarenhet i yrket, kan du efter påbyggnadsstudier på högskola bli rektor eller biträdande rektor på en skola, speciallärare eller specialpedagog.

  Vill du jobba som handläggare eller utredare inom kommun eller statlig verksamhet med frågor om som rör skola eller barn och unga kan du välja att studera ett masterprogram, exempelvis Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap.

  Forska om barn och unga

  Efter avslutad masterexamen är du behörig att söka till forskarutbildning i barn- och ungdomsvetenskap. Som forskare har du möjlighet att fördjupa dig och undersöka frågor som just du är särskilt intresserad av.

 • Kontakt

  Programansvarig

  Om du har frågor om innehållet i programmet kontakta programansvarig lärare Anna-Lena Ljusberg.

  Kursadministratörer

  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärarplattformarna Athena kontakta kursadministratören för din termin:

  Termin 1: Emma Lindstedt

  Termin 2, 3, 5 & 6: Emma Lundhag

  Termin 4: Norah Shagir

  Studie- och karriärvägledning

  För vägledande frågor om till exempel karriär efter studierna eller om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta vår studie- och karriärvägledning.