Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projektkurs i allmän språkvetenskap

Kursen ger dig erfarenhet av att delta i ett språkvetenskapligt forskningsprojekt.

Projektarbetet innebär att du på heltid under tio veckor deltar i ett forskningsprojekt. Du sätter dig in i projektets teoretiska bas, den metod som tillämpas i projektet och med en avgränsad uppgift deltar du i det praktiska arbetet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av deltagande i ett aktuellt forskningsprojekt, deltagande i projektmöten och individuell handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom en muntlig presentation och en skriftlig rapport.

  Examinator

  Julia Uddén

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt