Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projektkurs i allmän språkvetenskap

  • 15 hp

Kursen syftar till att studenten ska förvärva erfarenhet av att delta i ett datorlingvistiskt forskningsprojekt. Projektarbetet innebär att studenten på heltid under tio veckor deltar i ett datorlingvistiskt forskningsprojekt på så sätt att han/hon sätter sig in i projektets teoretiska bas, den metod som tillämpas i projektet och med en avgränsad uppgift deltar i det praktiska arbetet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.