Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Allmän språkvetenskap - magisterkurs

Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa en självständig forskningsuppgift inom allmän språkvetenskap.

Magisterkursen lär dig att integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar inom fältet allmän språkvetenskap. Du tränas i att självständigt identifiera och formulera frågeställningar liksom i att använda dina metodkunskaper för att planera och genomföra ett kvalificerat examensarbete. Arbetet rapporteras skriftligen i ett traditionell akademisk uppsats som ventileras vid ett avslutande uppsatsseminarium. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom i) ett skriftligt PM i vilket examensarbetets ämne preciseras; ii) ett skriftligt examensarbete där studentens utförda forskningsuppgift redovisas; iii) försvar av det egna examensarbetet; iv) opposition på en annan students examensarbete; v) deltagande i seminariediskussionerna.

  Examinator

  Ljuba Veselinova

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt