Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barns språkutveckling - masterkurs

Masterkursen utgör fjärde terminen på masterprogrammet i barns språkutveckling. Under kursen skriver du ditt examensarbete.

Examensarbetet är forskningsförberedande och ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i att planera, genomföra och redovisa ett självständigt forskningsprojekt. Utöver arbete med det egna examensarbetet inkluderar kursen också gemensamma uppsatsseminarier.

Ditt examensarbete

Ämnet för ditt examensarbete väljer och formulerar du i samråd med kursansvarig lärare eller din handledare, som har specialkompetens inom din huvudinriktning. Examensarbetet ska bygga på för ämnet relevanta forskningmetoder och teoribildning. Det ska dessutom uppvisa hög akademisk standars och utföras med hänsyn till gällande forskningsetiska normer.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom

  • ett skriftligt PM i vilket examensarbetets ämne preciseras
  • ett skriftligt examensarbete där studentens utförda forskningsuppgift redovisas
  • ventilering av det egna examensarbetet
  • opponering på en annan students examensarbete
  • deltagande i seminariediskussionerna.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition