Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projektkurs i datorlingvistik

Kursen ger dig erfarenhet av att delta i ett datorlingvistiskt forskningsprojekt.

Kursen syftar till att studenten ska förvärva erfarenhet av att delta i ett datorlingvistiskt forskningsprojekt. Projektarbetet innebär att studenten på heltid under tio veckor deltar i ett datorlingvistiskt forskningsprojekt på så sätt att hen sätter sig in i projektets teoretiska bas, den metod som tillämpas i projektet och med en avgränsad uppgift deltar i det praktiska arbetet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av deltagande i ett aktuellt forskningsprojekt, deltagande i projektmöten och individuell handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom ett muntligt seminarium och en skriftlig rapport.

  Examinator

  Mats Wirén

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.