Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projektkurs i datorlingvistik

  • 15 hp

Kursen ger dig erfarenhet av att delta i ett datorlingvistiskt forskningsprojekt.

Kursen syftar till att studenten ska förvärva erfarenhet av att delta i ett datorlingvistiskt forskningsprojekt. Projektarbetet innebär att studenten på heltid under tio veckor deltar i ett datorlingvistiskt forskningsprojekt på så sätt att hen sätter sig in i projektets teoretiska bas, den metod som tillämpas i projektet och med en avgränsad uppgift deltar i det praktiska arbetet.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.