Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Datorlingvistik - magisterkurs

Magisterkursen är för dig som vill skriva ett examensarbete inom datorlingvistik på magisternivå.

Examensarbetet syftar till att fördjupa kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa en självständig forskningsuppgift inom datorlingvistik.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom i) ett skriftligt PM i vilket examensarbetets ämne preciseras; ii) ett skriftligt examensarbete där studentens utförda forskningsuppgift redovisas; iii) försvar av det egna examensarbetet; iv)opposition på en annan students examensarbete; v) deltagande i seminariediskussionerna.

  Examinator

  Ljuba Veselinova

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition