Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Datorlingvistik - magisterkurs

 • 15 hp

Magisterkursen är för dig som vill skriva ett examensarbete inom datorlingvistik på magisternivå.

Examensarbetet syftar till att fördjupa kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa en självständig forskningsuppgift inom datorlingvistik.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom i) ett skriftligt PM i vilket examensarbetets ämne preciseras; ii) ett skriftligt examensarbete där studentens utförda forskningsuppgift redovisas; iii) försvar av det egna examensarbetet; iv)opposition på en annan students examensarbete; v) deltagande i seminariediskussionerna.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden