Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Datainsamling för tal- och röstforskning

Det här är en kurs i fonetik på avancerad nivå. Kursen riktar sig till dig som har behov av att göra kontrollerade insamlingar av tal- och röstdata.

Kursen ger en översikt över aktuella metoder för datainsamling inom tal- och röstforskning (inklusive experimentalfonetik). Som deltagare på kursen får du praktiska och teoretiska kunskaper om inspelningsteknik för akustiska och fysiologiska signaler. Vidare behandlas metoder för att registrera andningsrörelser, röstomfång, röstkällans egenskaper och artikulationsrörelser.

Kursen riktar sig till dig som har behov av att göra kontrollerade insamlingar av tal- och röstdata. Fonetiker, logopeder, logonomer, audionomer, läkare med foniatri som specialitet, ingenjörer med inriktning på musikakustik eller musikpedagoger med inriktning på röst eller körsång är exempel på yrkesgrupper som kan ha glädje av de kunskaper och färdigheter som kurser ger.

Datainsamling 2
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. 

  Examinator

  Mattias Heldner

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Mattias Heldner

  Mattias Heldner är professor i fonetik och föreståndare för Fonetiklaboratoriet. Intresset för musik, språk och teknik ledde honom in på fonetiken, ett tvärvetenskapligt och experimentellt språkämne.

  Mattias Heldner. Foto: Karin Lindahl/Stockholms universitet
  Mattias Heldner. Foto: Karin Lindahl/Stockholms universitet

  – Fonetiken kom jag i kontakt med första gången när jag som ung läste franska. Jag spelade jag i band och var intresserad av datorer och därför lockade fonetiklaboratoriet. Där fanns tidigt möjligheter att spela in ljud digitalt med hög kvalitet, det fanns ett ekofritt rum och jag kunde göra akustiska analyser av inspelningarna. Jag blev inblandad i forskningsprojekt och upptäckte ganska snart att jag trivdes med fonetisk forskning. Efter min doktorsexamen vid Umeå universitet forskade jag i tio år vid KTH innan jag kom till Stockholms universitet och Institutionen för lingvistik 2011.  

  Vad är det bästa med ditt ämne?
  – Jag gillar att fonetik är så tvärvetenskapligt. Det är ett språkämne och det handlar om talet — något som är väldigt viktigt för oss människor. Men det är också ett experimentellt och tekniskt ämne som hämtar metoder från talteknologi, psykologi, medicin, akustik, musik, rörelsevetenskap, datavetenskap, statistik och neurologi. Inom fonetiken mäter och räknar vi mycket vilket gör oss till ett udda ämne på Humanistiska fakulteten. Resultaten tillämpas också inom många olika ämnen: för språkundervisning, logopedi, talteknologi och sångpedagogik med mera. 

  Vem ska läsa nya kursen Datainsamling för tal- och röstforskning och varför?
  – Det här är en kurs för dem som vill lära sig göra experimentella undersökningar av tal och röst, oavsett ändamål. Kursen drar nytta av de unika möjligheter som finns i vårt fonetiklaboratorium men ger också grunden för att bygga upp egna faciliteter för tal och röstforskning. Kursens föreläsare är dessutom internationellt erkända tal- och röstforskare från KI, KTH och Fonetiklaboratoriet här på Stockholms universitet.

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition