Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analys och behandling av tal och röst

Den här kursen är för dig som vill lära dig att göra akustiska analyser och mätningar av tal- och röstinspelningar. På kursen behandlas metoder för att mäta röstkällans egenskaper, samt melodi, dynamik och klangfärg i tal och sång.

Analys och behandling av tal och röst 7,5 hp är en fristående kurs i fonetik på avancerad nivå. Kursen tar upp grundläggande begrepp och metoder för behandling av röst- och taldata. Metoderna demonstreras med hjälp av den fritt tillgängliga programvaran Praat och diskuteras i relation till relevanta fonetiska fenomen.

Kursen ger praktiska och teoretiska kunskaper om

 • tid-frekvensrepresentationer
 • spektralanalys (Fouriertransformation, spektralmått, formantmätning) 
 • cepstralanalys och cepstrala koefficienter
 • autokorrelation och uppskattning av grundtonsfrekvens
 • amplitudmått och kalibrering
 • digitala filter.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Marcin Wlodarczak

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studierektor, avancerad nivå