Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analys och behandling av tal och röst

Kursen ger en översikt över grundläggande begrepp och metoder för behandling av röst- och taldata, liksom praktiska och teoretiska kunskaper om: tid-frekvensrepresentationer, spektralanalys (Fouriertransformation, spektralmått, formantmätning), cepstralanalys och cepstrala koefficienter, autokorrelation och uppskattning av grundtonsfrekvens, amplitudmått och kalibrering samt digitala filter.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.