Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Datainsamling för tal- och röstforskning

Kursen ger en översikt över aktuella metoder för att samla in data för tal- och röstforskning (inklusive experimentalfonetik) och ger praktiska och teoretiska kunskaper om i) inspelningsteknik för akustiska signaler specifikt för tal- och röstforskningssyften, ii) inspelningsteknik för fysiologiska signaler, iii) valda metoder för att studera talproduktion. Efter genomförd kurs kan studenten planera och genomföra datainsamlingar av akustiska signaler, planera och genomföra datainsamlingar relaterade till talproduktion samt använda relevant terminologi och relevanta verktyg för att visualisera, bearbeta och analysera akustiska och fysiologiska signaler.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.