Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projektkurs i fonetik

Projektkursen ger dig erfarenhet av arbete med ett fonetiskt forskningsprojekt.

Syftet med kursen är att du som student ska få möjlighet att förvärva praktisk erfarenhet av forskning inom fonetik. Under tio veckor deltar du i arbetet med ett aktuellt forskningsprojekt. Du får sätta dig in i projektets teoretiska bas och metoden som tillämpas och med en avgränsad uppgift deltar du i det praktiska arbetet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av deltagande i ett aktuellt forskningsprojekt, deltagande i projektmöten och individuell handledning. 

  Examination

  Kursen examineras genom en muntlig presentation och en skriftlig rapport. 

  Examinator

  Marcin Włodarczak

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledning

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden