Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fonetik - magisterkurs

 • 15 hp

Magisterkursen är för dig som vill skriva ett examenarbete på avancerad nivå inom fonetik.

Kursen breddar och fördjupar dina kunskaper inom ämnet i ljuset av aktuella forskningsrön. I ditt examensarbete får du självständigt formulera och genomföra en avgränsad forskningsuppgift.

Examensarbete

Examensarbetet är forskningsförberedande och ger dig träning i att planera, genomföra och redovisa ett självständigt, akademiskt arbete. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom i) ett skriftligt PM i vilket examensarbetets ämne preciseras; ii) ett skriftligt examensarbete där studentens utförda forskningsuppgift redovisas; iii) försvar av det egna examensarbetet; iv)opposition på en annan students examensarbete; v) deltagande i seminariediskussionerna.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden