Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språktypologi

Det här är en kurs i lingvistik på avancerad nivå som ger kunskaper om klassisk och modern språktypologi.

Inom språktypologin studeras mänskliga språk och systematiska tvärspråkliga jämförelser har en central plats. Den här kursen ger dig en bred orientering om aktuella problem inom språktypologin och du får praktisk erfarenhet av för området relevata metoder för datainsamling och analys. Undervisningsspråk är engelska. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar. 

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig presentation.

  Examinator

  HT20:
  Bernhard Wälchli

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition 

  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  08-16 23 46
  exp@ling.su.se

  Studierektor

  Sofia Gustafson-Capková
  ma@ling.su.se
  08 16 34 88