Språktypologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger kunskaper inom klassisk och modern språktypologi, dvs. ett studium av mänskliga språk där systematiska tvärspråkliga jämförelser har en central plats. Kursen ger också en bred orientering om aktuella problem inom området och praktisk erfarenhet av metoder för datainsamling och analys i typologisk forskning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen