Språket i bruk, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en teoretisk och metodologisk bakgrund för språklig analys ovan satsnivån genom att erbjuda en bred orientering om aktuella teorier och metoder inom området diskurs och interaktionsanalys. Kursen syftar även till att förmedla erfarenhet av praktisk tillämpning av dessa metoder på konkreta lingvistiska data.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen