Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språket i bruk

Det här är en kurs i lingvistik på avancerad nivå. Kursen ger en bakgrund till språklig analys ovan satsnivån och orienterar studenten i diskurs och interaktionsanalys.

Språket i bruk 7,5hp ger en teoretisk och metodologisk bakgrund för språklig analys ovan satsnivån. Kursen ger en bred orientering om aktuella teorier och metoder inom området diskurs och interaktionsanalys. Studenten får dessutom praktisk erfarenhet av att tillämpa de presenterade metoderna på konkreta lingvistiska data. Kursen ges på engelska. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig presentation. 

  Examinator

  Bernhard Wälchli

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition