Språkets evolution och barns språkutveckling, 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar såväl fylo- som ontogenetiska aspekter av mänsklig språkutveckling men med betoning på det senare. Kursen ger en grundläggande förståelse för de förklaringsmodeller som finns till uppkomsten av mänskligt språk ur ett evolutionärt perspektiv. Vidare diskuteras och problematiseras de kunskaper vi har om barns språkutveckling idag genom att beskriva dem genom flera teoretiska raster, med särskild vikt på konstruktivism/emergentism och generativism.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen