Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkets evolution och barns språkutveckling

Kursen omfattar såväl fylo- som ontogenetiska aspekter av mänsklig språkutveckling men med betoning på det senare. Kursen ger en grundläggande förståelse för de förklaringsmodeller som finns till uppkomsten av mänskligt språk ur ett evolutionärt perspektiv. Vidare diskuteras och problematiseras de kunskaper vi har om barns språkutveckling idag genom att beskriva dem genom flera teoretiska raster, med särskild vikt på konstruktivism/emergentism och generativism.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.