Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Metoder för studiet av barns språkutveckling

Kursen ger studenten möjlighet att förvärva en överblick över tillgängliga metoder för studiet av barns språkutveckling. Ett urval av dessa metoder fördjupas i praktiska moment. Kursen behandlar såväl högteknologiska metoder som metoder av enklare karaktär, och respektive metod diskuteras utifrån för- och nackdelar. Etiska aspekter diskuteras löpande utifrån de olika metodologiska ansatserna.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.