Metoder för studiet av barns språkutveckling, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger studenten möjlighet att förvärva en överblick över tillgängliga metoder för studiet av barns språkutveckling. Ett urval av dessa metoder fördjupas i praktiska moment. Kursen behandlar såväl högteknologiska metoder som metoder av enklare karaktär, och respektive metod diskuteras utifrån för- och nackdelar. Etiska aspekter diskuteras löpande utifrån de olika metodologiska ansatserna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen