Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fältlingvistik

 • 7,5 hp

Kursen behandlar det fältlingvistiska arbetet ur teoretiska, praktiska och etiska perspektiv. Fokus ligger på det praktiska arbetet med en talare av ett mindre beskrivet språk.

Foto: Karolina Grzech
Foto: Karolina Grzech

I kursen ligger fokus på det praktiska arbetet med en talare av ett mindre beskrivet språk, inklusive strukturering och analys av data. Därtill ges en orientering om relaterade teman, såsom etiska aspekter,  interaktionstekniker, dokumentation, arkivering och presentation av data. Skillnaden mellan beskrivning och dokumentation diskuteras liksom praktiska hänsyn i fältsituationen. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. 

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Se detaljer i kursplan. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista för höstterminen 2020 kommer att finnas tillgänglig här två månader före kursstart. 

 • Kontakt

  Studentexpedition 

  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  Tel: 08-16 23 46
  E-post: exp@ling.su.se

  Studievägledning 

  Administrativa studievägledaren hjälper dig med frågor om antagning, behörighet och examen gällande utbildning vid Institutionen för lingvistik. Ämnes- och karriärvägledning ges av studierektor för lingvistik.

  Nada Djokic, Byråsekreterare
  Rum C378
  Mottagning: onsdagar kl 13-15 eller enligt överenskommelse.
  Tel: 08 16 23 46
  E-post: studievagledare@ling.su.se

  Sofia Gustafsson Capková, studierektor för utbildning på avancerad nivå
  Rum C254
  Mottagning enligt överenskommelse
  Tel: 08 16 34 88
  E-post: ma@ling.su.se