Fältlingvistik, 7,5 hp

Om kursen

Kursens huvudsakliga fokus ligger på praktiskt arbete med en talare av ett mindre beskrivet språk, inklusive strukturering och analys av data. Därtill orienteras på mer teoretisk nivå om relaterade teman som etiska ställningstaganden, interaktionstekniker, dokumentations- och arkiveringsaspekter och skillnader mellan beskrivning och dokumentation, praktiska hänsyn i fältsituationen, presentation av data, liksom generellt/typologiskt om områden inom syntax, morfologi, fonologi och fonetik, enligt de behov som uppstår i det praktiska arbetet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen