Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistik för språkvetare

Kursen behandlar statistiska metoder och redskap som används inom språkvetenskap.

Statistik för språkvetare, 7,5 hp riktar sig till studenter som läser lingvistik eller språk på avancerad nivå. Kursen behandlar statistiska metoder och redskap som används inom det språkvetenskapliga området. De statistiska metodernas egenskaper, användbarhet, för- och nackdelar diskuteras. Kursen behandlar också implementering av statisktiska metoder i programvara.