Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistik för språkvetare

Det här kursen på avancerad nivå behandlar statistiska metoder och redskap som används inom språkvetenskapen.

Statistik för språkvetare 7,5hp är en kurs för lingvistikstudenter på avancerad nivå. Kursen behandlar grundläggande statistiska metoder och redskap som används inom det språkvetenskapliga området. De statistiska metodernas olika egenskaper, användbarhet och för- respektive nackdelar diskuteras. Implementering av statistiska metoder i programvara behandlas också under kursen.

 • Kursupplägg

  LIM023 Course Description (127 Kb)

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Undervisningsspråk är engelska. 

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en hemskrivning. 

  Examinator

  Marcin Wlodarczak

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition 

  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  08-16 23 46
  exp@ling.su.se

  Studierektor

  Sofia Gustafson-Capková
  ma@ling.su.se
  08 16 34 88