Statistik för språkvetare, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande statistiska metoder och statistiska redskap som används inom det språkvetenskapliga området. De olika statistiska metodernas egenskaper, användbarhet och för- respektive nackdelar diskuteras. Implementering av statistiska metoder i programvara utgör ett viktigt moment i kursen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen