Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forensisk lingvistik

  • 7,5 hp

Kursen tar upp lingvistiska teorier och metoder av betydelse för det rättslingvistiska området. Ett genomgående tema är svenska och internationella rättsfall där lingvistiska data förekommer, och där lingvistisk analys tillämpas. Genom att utforska ämnen såsom talaridentifiering, författarbestämning och diskurs i rättssalen beskrivs hur lingvistisk teori och metod kan tillämpas i praktiken. Kursen tar bland annat upp problematiken kring vad man egentligen kan utläsa ur en röst eller en text, och hur tillförlitligt man kan identifiera eller profilera en talare eller en författare.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.