Forensisk lingvistik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen tar upp lingvistiska teorier och metoder av betydelse för det rättslingvistiska området. Ett genomgående tema är svenska och internationella rättsfall där lingvistiska data förekommer, och där lingvistisk analys tillämpas. Genom att utforska ämnen såsom talaridentifiering, författarbestämning och diskurs i rättssalen beskrivs hur lingvistisk teori och metod kan tillämpas i praktiken. Kursen tar bland annat upp problematiken kring vad man egentligen kan utläsa ur en röst eller en text, och hur tillförlitligt man kan identifiera eller profilera en talare eller en författare.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen