Det vardagliga talets musik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en orientering i grundläggande akustiska och artikulatoriska aspekter av talproduktion i relation till hur ljud skapas i musikinstrument, främst blåsinstrument. De akustiska konsekvenserna av artikulatoriska gester vid produktion av talljud studeras i relation till hur olika grepp förändrar blåsinstrumentens ljud. Kursen ger grundläggande kunskaper om hur det vardagliga talets musikaliska drag kan beskrivas och analyseras i musikaliska termer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen