Människans perception av tal och musik, 7,5 hp

Kursen ger en orientering i grundläggande aspekter av människans perception av ljud, främst tal och musik. Kursen har en stark metodologisk och laborativ komponent, där auditivperceptionsfenomen studeras genom tal- och musikperceptionsexperiment, som planeras, utförs och analyseras under lektionerna.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen