Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Europas språk

Den här kursen i lingvistik ger dig en bred orientering om europeiska språk. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av språk, historia, samhälle och kultur.

Romsk kvinna.
Foto: Shutterstock

Kursen behandlar europeiska språk – skrivna, talade och tecknade – ur ett historiskt, sociolingvistiskt och areal-typologiskt perspektiv.

Under kursen diskuteras till exempel

 • nationalspråk
 • lokala språk och dialekter
 • diglossi
 • språkpolitik
 • övernationella språk och minoritetsspråk
 • icke-territoriella språk som jiddisch, romani
 • invandrarspråk i Europa
 • europeiska språk utanför Europa
 • de europeiska språkens bakgrund från förhistorisk tid till våra dagar
 • de europeiska språkens framtid.

Europas språk är en bred kurs som får dig att se på språk med nya ögon.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på distans med livesända föreläsningar på fasta tider. Föreläsningarna spelar inte in. Se schema nedan. 

  Undervisning

  Undervisningen består av schemalagda föreläsningar och gruppövningar. Föreläsningarna spelas inte in.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. 

  Examinator

  Maria Koptjevskaja Tamm
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Kontaktuppgifter till studievägledare och programsamordnare hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontakter för studentärenden

  Studentexpedition