Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Europas språk

Den här kvällskursen i lingvistik ger dig en bred orientering om europeiska språk.

Kursen tar upp europeiska språk – skrivna, talade och tecknade – i ett historiskt, sociolingvistiskt och areal-typologiskt perspektiv. Kursen inleds med en orientering om de europeiska språkens bakgrund från förhistorisk tid till våra dagar. Därefter diskuteras nationalspråk, lokala språk och dialekter, diglossi, språkpolitik, övernationella språk och minoritetsspråk, icke-territoriella språk (jiddisch, romani), invandrarspråk i Europa, europeiska språk utanför Europa och de europeiska språkens framtid. Stor vikt läggs vid de europeiska språkens typologiska särart samt vid areala fenomen inom Europa.

Romsk kvinna.
Foto: Shutterstock