Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Europas språk

  • 7,5 hp

Kursen ger en bred orientering om de europeiska skrivna, talade och tecknade språken i ett historiskt, sociolingvistiskt och areal-typologiskt perspektiv. Kursen inleds med en orientering om de europeiska språkens bakgrund från förhistorisk tid till våra dagar. Därefter diskuteras nationalspråk, regionala och lokala språk och dialekter (rurala och urbana), diglossi, språkpolitik, övernationella språk och minoritetsspråk, icke-territoriella språk (jiddisch, romani), invandrarspråk i Europa, europeiska språk utanför Europa och de europeiska språkens framtid. Stor vikt läggs vid de europeiska språkens typologiska särart samt vid areala fenomen inom Europa.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.