Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Variation i barns språkutveckling

Det här är en kurs i lingvistik som bygger vidare på kursen Språkutveckling från födsel till skolstart 7,5hp.

Kursen ger dig en fördjupning om barns språkutveckling med särskilt fokus på likheter och skillnader vad gäller individer, själva språket, modalitet och antalet språk barnet lär sig. Kursen ger därutöver en översikt över olika typer av avvikande tal- och språkutveckling samt relationen mellan språklig och annan utveckling (t ex socioemotionell, kognitiv).

Kursen är en fortsättning på kursen Språkutveckling från födesel till skolstart, 7,5 hp. Önskar du läsa både kurserna samma termin behöver du söka dem samtidigt. Du blir då villkorligt antagen till fortsättningsursen i väntan på att du tar dina poäng i den första kursen.

Språkutveckling från födsel till skolstart, 7,5 hp

Barn i klätterställning. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos