Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Variation i barns språkutveckling

Det här är en kurs i lingvistik som bygger vidare på kursen Språkutveckling från födsel till skolstart 7,5hp.

Kursen ger dig en fördjupning om barns språkutveckling med särskilt fokus på likheter och skillnader vad gäller individer, själva språket, modalitet och antalet språk barnet lär sig. Kursen ger därutöver en översikt över olika typer av avvikande tal- och språkutveckling samt relationen mellan språklig och annan utveckling (t ex socioemotionell, kognitiv). Kursen förutsätter grundläggande kunskaper om barns språkutveckling. Se även Språkutveckling från födsel till skolstart, 7,5 hp

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.

Barn i klätterställning. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs. Föreläsningar och övningsuppgifter ges med hjälp av digitala verktyg. 

  Examination

  Kursen examineras genom löpande inlämningsuppgifter och en hemtentamen.

  Examinator

  HT20:
  Tove Nilsson Gerholm

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition 

  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  08-16 23 46
  exp@ling.su.se

  Studierektor

  Henrik Liljegren, vik. studierektor, lingvistik
  08 16 12 45
  studierektor@ling.su.se