Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lingvistik I

Hur uppstår språk? Hur förändras de över tid? Och hur går barns språkutveckling till? Det är några av de frågor som lingvister jobbar med. På Lingvistik I får du bekanta dig med lingvistikens många olika verksamhetsområden.

Robot i Fonetiklaboratoriet vid Institutionen för lingvistik. Foto: Lisa Gustavsson
Babyroboten Chico på besök i Fonetiklaboratoriet vid Institutionen för lingvistik för att få öron och hörsel. Foto: Lisa Gustavsson

Lingvistik I ger dig en första orientering i språkens uppbyggnad. Du får kunskaper om språkets evolution och om språklig variation. Du får lära dig metoder för att studera mänsklig kommunikation och utvecklar grundläggande färdigheter i lingvistiska analysmetoder. Kursen utgör första terminen på Kandidatprogrammet i lingvistik, men kan också läsas som fristående kurs. 


För att du är nyfiken på språk

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. Inom lingvistiken studeras hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för att kommunicera. Idag bildar lingvistik ett interdisciplinärt forskningsfält mittemellan naturvetenskap, beteendevetenskap och humaniora.

 • Kursupplägg

  Lingvistik I, 30hp är uppdelad i fem delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Introduktion till lingvistik – Språkets minsta beståndsdelar
  Delkursen behandlar språkets uppbyggnad, grammatiska kategorier och ordklasser. Genom praktiska övningar introduceras lingvistiska metoder och verktyg. 
  Delkurs 2: Introduktion till lingvistik – Språkets nivåer
  Delkursen behandlar strukturer i fraser och satser ur ett tvärspråkligt perspektiv. Vidare diskuteras semantik, diskurs och pragmatik liksom formella respektive kontextfria språk och grammatiker.
  Delkurs 3: Grundläggande databehandling för språkvetare
  Delkursen ger grundläggande färdigheter i att bearbeta och analysera lingvistiska data. 
  Delkurs 4: Språkets evolution, utveckling och variation
  Delkursen behandlar frågeställningar kring språket som fenomen: dess biologi och evolution, språktillägnande och språkmodellering liksom språkförändring och språksläktskap med mera. 
  Delkurs 5: Världens språk
  Delkursen ger en översikt över variationen i världens språk. Utifrån ett antal språkdrag diskuteras vad som skiljer respektive förenar olika språk och vad som är typiskt för språk från olika delar av världen.
   

  Undervisning

  Kursen ges på helfart, dagtid på campus. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom salsskrivningar. 

  Examinator

  HT20:
  Tove Nilsson Gerholm

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden