Lingvistik I, 30 hp

Om kursen

Kursen ger dig en översikt över lingvistikens verksamhetsområden och ger en första orientering om språkens uppbyggnad. Du får kunskap om språkets evolution och utveckling och om språklig variation samt grundläggande färdigheter i de metoder som används för att studera kommunikation. Kursen tar även upp frågor kring databehandling inom språkvetenskap.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen