Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen ger dig kunskaper i språkvetenskaplig metodologi. Kursen behandlar aktuell

vetenskaplig metodik och grundläggande vetenskapsteoretiska problem, vetenskapligt skrivande och hur man framställer en vetenskaplig rapport. Dessutom ger kursen en översikt över språkvetenskapens historia. Kursen kan även läsas som delkurs inom Lingvistik II, 30 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen