Talets akustik och perception, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen ger en fördjupning i fonetiska aspekter av talkommunikationsprocessen och behandlar talets akustiska egenskaper och hur tal registreras och uppfattas med utgångspunkt i talapparatens och hörselorganens anatomi och fysiologi. Kursen kan även läsas som delkurs inom Lingvistik II, 30 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen