Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar psykolingvistisk teori och metod, med anknytning till kognitions- och neurovetenskaplig forskning. Fokus ligger på perception och förståelse av talat och skrivet språk, produktion av talat språk, ordförråd och mental representation av begrepp, barns språkutveckling och neurologiska språkstörningar med mera. Kursen kan även läsas som delkurs inom Lingvistik II, 30 hp/Lingvistik IV, 30 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen