Programmeringsteknik för lingvister, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar programmering i ett modernt programspråk (Python), datastrukturer, problemlösning genom uppdelning i delproblem, programstrukturering, flera mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler. Kursen kan även läsas som delkurs inom Lingvistik II, 30 hp/Lingvistik IV, 30 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen