Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lingvistik II

 • 30 hp

På kursen Lingvistik II fördjupas dina kunskaper om lingvistikens forskningsområden och arbetssätt.

Kursen ger en introduktion till språkvetenskaplig metodologi och morfologisk och syntaktisk teori. Vidare fördjupas kunskaperna om talets akustik och perception och studenterna tränas i att skriva akademiskt. Kursen bygger vidare på de grundläggande kunskaper som studenten förvärvat under grundkursen Lingvistik I. 

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i fyra delkurser om vardera 7,5hp. Tre av delkurserna är obligatoriska men den fjärde väljer studenten själv.

  Delkurser

  Delkurs 1: Språkvetenskapligt arbetssätt
  Delkursen ger en introduktion till grundläggande språkvetenskaplig metodologi, akademiskt skrivande och informationssökning. Studenterna genomför i grupp en vetenskaplig undersökning med anknytning till aktuell språkvetenskaplig forskning. 

  Delkurs 2: Morfologiska och syntaktiska strukturer
  Delkursen behandlar morfologiska och syntaktisk teori och ger en inblick i hur datorlingvistiska metoder kan tillämpas för analys av morfologi och syntax. 

  Delkurs 3: Talets akustik och perception
  Delkursen ger grundläggande kunskaper i analys av tal, akustisk modellering och talperception. Vidare behandlas de typiska stadierna i barns språkutveckling. 

  Valbara delkurser:

  Delkurs 4a: Psyko- och neurolingvistik
  Delkursen ger grundläggande kunskaper om modern psyko- och neurolingvistik. Fokus ligger på förståelse och produktion av talat och skrivet språk, ordförråd och mental representation av begrepp, minnessystem och perception. 

  Delkurs 4b: Programmering för lingvister
  Delkursen behandlar programmering i ett modernt programspråk (Python), datastrukturer, problemlösning och programstrukturering. 

  Delkurs 4c: Pragmatik och interkulturell kommunikation
  Delkursen ger kunskaper om hur språkanvändning formas av interaktionella hänsyn. Kursen antar ett jämförande perspektiv där barnets språkutveckling, människa-datorinteraktion och tvärspråkliga och interkulturella jämförelser får tydliggöra och problematisera förutsättningarna för social interaktion.

  Undervisning

  Kursen ges på helfart, dagtid på campus. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och gruppövningar. 

  Examination

  Kurserna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och en salstentamen. Läs mer om examinationsformer för respektive delkurs i kursplanen. 

  Examinator

  Våren 2020

  Bernhard Wälchli

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Lingvistik II Litteraturlista VT2020

 • Kontakt

  Studentexpedition 
  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  Tel: 08-16 23 46
  E-post: exp@ling.su.se

  Studievägledning 
  Administrativa studievägledaren hjälper dig med frågor om antagning, behörighet och examen gällande utbildning vid Institutionen för lingvistik. Ämnes- och karriärvägledning ges av studierektor för lingvistik.

  Nada Djokic, Byråsekreterare
  Rum C378
  Mottagning: onsdagar kl 13-15 eller enligt överenskommelse.
  Tel: 08 16 23 46
  E-post: studievagledare@ling.su.se

  Henrik Liljegren, vik. studierektor
  Rum C244
  Mottagning enligt överenskommelse
  Tel: 08 16 12 45
  E-post: studierektor@ling.su.se