Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lingvistik II

På kursen Lingvistik II fördjupas dina kunskaper om lingvistikens forskningsområden och arbetssätt.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till Institutionen för lingvistik! Du som är antagen till en kurs hos oss får ett välkomstbrev med mer information om terminsstarten.

Registrering

De flesta av våra kurser öppnade för webbregistrering den 28 december. Mer information finns i välkomstbrevet skickades ut efter andra antagningsbeskedet. Har du gjort en sen anmälan (efter 15 december) kommer ditt välkomstbrev i samband med efterantagningen. Brevet skickas till den e-postadress du registrerade när du gjorde din anmälan.

Webbaserad undervisning

Med anledning av covid-19 planerar vi för webbaserad undervisning vårterminen 2021. Enstaka kurser kommer ha vissa moment förlagda till campus. Läs mer på vår hemsida.
Webbaserad undervisning vårterminen 2021

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen så får du hjälp: exp@ling.su.se

Reservantagning

Reserver antas i turordning vartefter lediga platser uppstår. Erbjudande om reservplats skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Svarstiden är i regel kort – se till att du dagligen har koll på din e-post.

Kontakt

Kontaktuppgifter och mer information hittar du på vår hemsida
Institutionen för lingvistik

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Fortsättningskursen Lingvistik II bygger vidare på de grunder som lagts i Lingvistik I. Kursen behandlar språkvetenskaplig metodologi och morfologisk och syntaktisk teori. Den fördjupar dina kunskaper om tal och perception och ger dig träning i akademiskt skrivande. 

Studenter och personal på fonetiklaboratoriet, Institutionen för lingvistik. Foto: Johnér Bildbyrå
Fonetiklaboratoriet, Institutionen för lingvistik. Foto: Johnér Bildbyrå
 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i fyra delkurser om vardera 7,5hp. Tre av delkurserna är obligatoriska men den fjärde väljer studenten själv.

  Delkurser

  Delkurs 1: Språkvetenskapligt arbetssätt 7,5 hp

  Delkursen ger en introduktion till grundläggande språkvetenskaplig metodologi, akademiskt skrivande och informationssökning. Studenterna genomför i grupp en vetenskaplig undersökning med anknytning till aktuell språkvetenskaplig forskning. 

  Delkurs 2: Morfologiska och syntaktiska strukturer 7,5 hp
  Delkursen behandlar morfologiska och syntaktisk teori och ger en inblick i hur datorlingvistiska metoder kan tillämpas för analys av morfologi och syntax. 

  Delkurs 3: Talets akustik och perception 7,5 hp
  Delkursen ger grundläggande kunskaper i analys av tal, akustisk modellering och talperception. Vidare behandlas de typiska stadierna i barns språkutveckling. 

  Valbara delkurser:

  Delkurs 4a: Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp

  Delkursen ger grundläggande kunskaper om modern psyko- och neurolingvistik. Fokus ligger på förståelse och produktion av talat och skrivet språk, ordförråd och mental representation av begrepp, minnessystem och perception. 

  Delkurs 4b: Programmering för lingvister 7,5 hp

  Delkursen behandlar programmering i ett modernt programspråk (Python), datastrukturer, problemlösning och programstrukturering. 

  Delkurs 4c: Pragmatik och interkulturell kommunikation 7,5 hp

  Delkursen ger kunskaper om hur språkanvändning formas av interaktionella hänsyn. Kursen antar ett jämförande perspektiv där barnets språkutveckling, människa-datorinteraktion och tvärspråkliga och interkulturella jämförelser får tydliggöra och problematisera förutsättningarna för social interaktion.
  OBS! Delkursen ges ej VT 2021. Intresserade studenter rekommenderas istället kursen Pragmatik och interaktion, 7,5 hp.

  Undervisning

  Kursen ges på helfart, dagtid på campus. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och gruppövningar. 

  Examination

  Kurserna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och en salstentamen. Läs mer om examinationsformer för respektive delkurs i kursplanen. 

  Examinator

  Bernhard Wälchli
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden