Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till grundläggande språkvetenskaplig metodologi. Kursen behandlar aktuell vetenskaplig metodik och grundläggande vetenskapsteoretiska problem, akademiskt skrivande och framställning av en vetenskaplig rapport, samt ger en introduktion till grundläggande deskriptiv och inferentiell statistik (statistisk hypotesprövning). Dessutom ger kursen en introduktion till korpuslingvistiska metoder.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen