Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkvetenskapligt arbetssätt

  • 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till grundläggande språkvetenskaplig metodologi. Kursen behandlar aktuell vetenskaplig metodik och grundläggande vetenskapsteoretiska problem, akademiskt skrivande och framställning av en vetenskaplig rapport, samt ger en introduktion till grundläggande deskriptiv och inferentiell statistik (statistisk hypotesprövning). Dessutom ger kursen en introduktion till korpuslingvistiska metoder.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.