Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkvetenskapligt arbetssätt

Kursen introducerar grundläggande språkvetenskaplig metodologi.

Språkvetenskapligt arbetssätt 7,5 hp behandlar aktuell vetenskaplig metodik och grundläggande vetenskapsteoretiska problem. Du lär dig mer om akademiskt skrivande och hur man framställer en vetenskaplig rapport. Kursen introducerar också deskriptiv och inferentiell statistik (statistisk hypotesprövning) och korpuslingvistiska metoder.

I en mindre grupp genomför du en vetenskaplig undersökning som knyter an till aktuell forskning. Uppgiften rapporteras i en forskningsrapport och vid en muntlig redovisning. Du tränas också i att granska och ge respons på andra gruppers arbete.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och grupphandledning.

  Examination

  Kursen examineras genom en språkvetenskaplig undersökning som presenteras skriftligt och muntligt och en skriftlig individuell granskning av en annan grupps arbete. 

  Examinator

  Mats Wirén

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden