Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Morfologiska och syntaktiska strukturer

Det här är en kurs i lingvistik där morfologi och syntax studeras ur olika perspektiv.

Kursen bygger vidare på momenten inom Lingvistik I som behandlar språkens uppbyggnad, grammatik och grammatisk analys. Du lär dig hur språkliga data kan
analyseras som morfologiska och syntaktiska strukturer samt hur morfologisk och syntaktisk terminologi kan tillämpas. Vidare får du en inblick i datorlingvistiska metoder för analys av morfologi och syntax.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga uppgifter och rapporter. För detaljerad information, se kursplan. 

  Examinator

  Bernhard Wälchli
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden