Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp

Om kursen

Kursen bygger vidare på momenten inom Lingvistik I som behandlar språkens uppbyggnad, grammatik och grammatisk analys. Morfologi och syntax studeras utifrån olika perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen