Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Morfologiska och syntaktiska strukturer

  • 7,5 hp

Kursen bygger vidare på momenten inom Lingvistik I som behandlar språkens uppbyggnad, grammatik och grammatisk analys. Morfologi och syntax studeras utifrån olika perspektiv.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.