Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Talets akustik och perception

Det här är en kurs i lingvistik som behandlar fonetiska aspekter på talad kommunikation.

Kursen ger en fördjupning i fonetiska aspekter av talkommunikationsprocessen och talets akustiska egenskaper. Kursen går igenom hur tal kan registreras och uppfattas med utgångspunkt i talapparatens och hörselorganens anatomi och fysiologi. Vidare behandlas de typiska stadierna i barns språkutveckling. Som student på kursen får du grundläggande kunskaper i analys av tal, akustisk modellering och talperception.

Talets akustik och perception, 7,5 hp ingår som delkurs i Lingvistik II - kurspaket men kan också läsas som fristående kurs.