Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Talets akustik och perception

  • 7,5 hp

Kursen ger en fördjupning i fonetiska aspekter av talkommunikationsprocessen och behandlar talets akustiska egenskaper och hur tal registreras och uppfattas med utgångspunkt i talapparatens och hörselorganens anatomi och fysiologi.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.