Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Programmering för lingvister

 • 7,5 hp

I den här kursen lär du dig att programmera i Python, ett modernt och enkelt programspråk.

Kursen behandlar programmering i Python och tar upp datastrukturer, problemlösning och programstrukturering. Du lär dig regler för god programmeringsstil, vad gäller användarvänlighet, kommentarer, felhantering och strukturering. Vidare tränas du i att granska och korrigera programmeringsfel och du får lösa problem både självständigt och i grupp. För mer information, se kursplan. 

Studenter lär sig programmering i Python. Foto: Jacob Lund/Shutterstock
Foto: Jacob Lund/Shutterstock
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga laborationsrapporter, en kortare salsskrivning (dugga) och en skriftlig och muntlig redovisning av en individuell uppgift.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden