Pragmatik och interkulturell kommunikation, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en grundläggande orientering om hur språkanvändning formas av interaktionella hänsyn. Dessa hänsyn diskuteras bl.a. utifrån begrepp som artighet och anseende (”face”) och belyser hur ett samtals förutsättningar formas utifrån dessa och besläktade begrepp. Kursen antar ett jämförande perspektiv där data och litteratur som rör barnets språkutveckling, människa-datorinteraktion och tvärspråkliga och interkulturella jämförelser syftar till att tydliggöra och problematisera förutsättningarna för social interaktion.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen