Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykolingvistik

Kursen behandlar modern psykolingvistik med förankring i dagens neurovetenskapliga forskning.

Kursen fokuserar på centrala delar inom psykolingvistiken: förståelse, produktion och interaktion för talat och skrivet språk; mental representation av enskilda ord eller begrepp samt längre uttryck och satser. Den behandlar även valda delar av dessa områden utifrån neurolingvistiska och multimodala perspektiv.

Psykolingvistik, 7,5 hp ger teoretiska och praktiska kunskaper i utförande, analys och presentation av experimentella studier inklusive resonemang kring forskningens etiska aspekter. Kursen behandlar också grundläggande kvantitativ och experimentell metod och kvantitativ dataanalys. Dessutom täcker kursen relevanta områden inom kognitiv psykologi såsom minnessystem och minnesprocesser, perception och uppmärksamhet med grundläggande behandling av hjärnans funktionella anatomi.

Psykolingvistik är en obligatorisk kurs för dig som läser profilen experimentell lingvistik inom vår grundutbildning. Kursen ger behörighet till kandidatkursen i experimentell lingvistik.

Psykolingvistik
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och praktiska övningar.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition