Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pragmatik och interaktion

Kursen ger dig en orientering i hur språkanvändning formas av interaktionella hänsyn.

Den här kursen i lingvistik handlar om hur vår språkanvändning formas av interaktionella hänsyn. Dessa hänsyn diskuteras utifrån begrepp som artighet och anseende (”face”) och belyser hur ett samtals förutsättningar formas utifrån dessa och besläktade begrepp. Kursen antar ett jämförande perspektiv där data och litteratur som rör barnets språkutveckling, människa-datorinteraktion och tvärspråkliga jämförelser syftar till att tydliggöra och problematisera förutsättningarna för social interaktion.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Tove Gerholm

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden