Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pragmatik och interaktion

  • 7,5 hp

Kursen ger en grundläggande orientering om hur språkanvändning formas av interaktionella hänsyn. Dessa hänsyn diskuteras bl.a. utifrån begrepp som artighet och anseende (”face”) och belyser hur ett samtals förutsättningar formas utifrån dessa och besläktade begrepp. Kursen antar ett jämförande perspektiv där data och litteratur som rör barnets språkutveckling, människa-datorinteraktion och tvärspråkliga jämförelser syftar till att tydliggöra och problematisera förutsättningarna för social interaktion.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.