Lingvistik III, 30 hp

Om kursen

Kursen bygger vidare på kunskaperna och färdigheterna från Lingvistik II, och ger ytterligare kunskaper om experimentalfonetik, neurolingvistik, konstruktion och annotering av korpusar, att studera kommunikation och semantik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen