Språk och geografi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om mänskliga språk ur ett geografiskt perspektiv. På kursen behandlas bland annat moderna språks spridning och belägenhet; språk på olika geografiska nivåer såsom kontinenter, länder, eller städer; areala fenomen och begreppet Sprachbund; och hur natur och kultur kan anses påverka språkets struktur. Kursen ger också en introduktion till geografiska informationssystem (GIS) samt olika verktyg för att göra språkkartor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen