Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språk och geografi

Det här är en kurs i lingvistik som ger kunskaper om språk ur ett geografiskt perspektiv.

Kursen Språk och geografi, 7,5hp behandlar moderna språks spridning och belägenhet; språk på olika geografiska nivåer såsom kontinenter, länder, eller städer; areala fenomen och begreppet Sprachbund. Kursen ger också en introduktion till geografiska informationssystem (GIS) liksom till verktyg för att göra språkkartor.

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges på halvfart, dagtid, under andra halvan av höstterminen. Undervisningsspråk är engelska. 

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  HT20:
  Ljuba Veselinova

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  ”Lingvistik passade mitt intresse för världen och dess olika språk.”

  Ljuba Veselinova är docent i allmän språkvetenskap och universitetslektor vid Institutionen för lingvistik.

  Ljuba Veselinova.
  Ljuba Veselinova.

  Ljuba Vesselinova växte upp i Bulgarien och var tidigt intresserad av språk. Via stipendier kom hon till Sverige och började läsa lingvistik. Idag är hon docent i allmän språkvetenskap och har undervisat i många olika länder. 

  Vad är det bästa med ditt ämne?
  – Det bästa med lingvistik är att det är en paraplydisciplin med många olika inriktningar. Man kan läsa datorlingvistik, fonetik eller allmän språkvetenskap, som typologi. Alla förgreningar har inte jättemycket med varandra att göra men alla förenas av intresset för språk. 

  Hur hamnade du är idag?
  – Jag är ursprungligen från Bulgarien och läste engelska och franska som huvudämne. Min nyfikenhet på små och ovanliga språk fick mig in på skandinaviska språk och genom stipendier från Svenska institutet kom jag till Sverige. Här bestämde jag mig för att läsa lingvistik, ett ämne som passade mitt intresse för världen och dess olika språk. Efter kandidatexamen läste jag masterutbildning i USA och doktorerade sedan vid Stockholms universitet. 
  Jag har under min karriär undervisat i många olika länder: Sverige, USA, Storbritannien, Turkiet och Ryssland. I min forskning behandlar jag frågor inom språktypologi, uppkomst av grammatik och lexikon liksom samspelet mellan grammatik och lexikon och kognition. Jag är också väldigt intresserad av språkbeskrivning, utrotningshotade språk, språk och geografi och teknologier som är aktuella för språkforskning.

  Vem ska läsa kursen Språk och geografi?
  – Den som är intresserade av språkdiversitet, språkspridning och hur den påverkas av geografiska faktorer. Kursen ger också en introduktion till geografiska informationssystem och deras användning för språkstudier samt till kartologi för lingvister.

 • Kontakt

  Studentexpedition 

  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  08-16 23 46
  exp@ling.su.se

  Studierektor

  Henrik Liljegren, vik. studierektor, lingvistik
  08 16 12 45
  studierektor@ling.su.se