Experimentalfonetik, 5 hp

Om kursen

Kursen behandlar experimentell lingvistisk metod utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Kursen introducerar experimentell forskning inom fonetiken och ger praktiska kunskaper i att planera, utföra, samla in och analysera data samt presentera experimentella studier. Studenterna får under handledning sätta upp och utföra experimentella studier med hjälp av utvalda verktyg som används inom fonetikforskningen. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper i planering, utförande och rapportering av experimentalfonetiska undersökningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen