Konstruktion och annotering av korpusar, 5 hp

Om kursen

Kursen behandlar korpuslingvistisk metod utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Kursen introducerar korpuslingvistik och ger en fördjupning inom experimentell metod och kvantitativ dataanalys. Kursen ger även praktiska kunskaper i att planera, utföra, samla in, annotera och analysera data. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om konstruktion, annotering och analys av korpusar. Studenterna får under handledning utföra korpuslingvistiska studier samt utföra och utvärdera manuell och datadriven annotering.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen