Neurolingvistik, 5 hp

Om kursen

Kursen behandlar experimentell lingvistisk metod utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Kursen introducerar experimentell forskning inom neurolingvistiken och ger en fördjupning inom kvantitativ och experimentell metod och kvantitativ dataanalys. Kursen ger även praktiska kunskaper i att planera, utföra, samla in, annotera och analysera data samt presentera experimentella/empiriska studier. Studenterna får under handledning sätta upp och utföra experimentella/empiriska studier med hjälp av utvalda verktyg som används inom forskningen om neurolingvistik. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper i planering, utförande och presentation av experimentella studier inom neurolingvistik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen